Nominacje do Rady Ekspertów przy MIiB wręczone

30 fachowców reprezentujących samorządy, związki zawodowe, branżę drogową oraz stronę zamawiającego stworzy Radę Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Eksperci odebrali...

Uzgodnienie projektu zarządzenia GDDKiA DPT 14

 Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o przesłanie do biuro PSWNA (biuro@pswna.pl) uwag dotyczących projektu instrukcji GDDKiA DP-T14 dotyczącej oceny jakości robót drogowych realizowanych na drogach krajowych i autostradach. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi...