ODPOWIEDŹ MINISTRA KLIMATU W KWESTII UTRATY STATUSU ODPADU DLA DESTRUKTU

ODPOWIEDŹ MINISTRA KLIMATU W KWESTII UTRATY STATUSU ODPADU DLA DESTRUKTU

PSWNA otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Klimatu na pismo wystosowane wraz z OIGD w kwestii utraty statusu odpadu dla materiałów pochodzących z recyklingu – destruktu asfaltowego – tzn. materiału powstającego w wyniku rozbiórki nawierzchni asfaltowych infrastruktury...