Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSWNA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSWNA

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych przekazuje informacje, że w dniu 28 października br. w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSWNA. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania...