Badania

PSWNA i skupieni wokół Stowarzyszenia naukowcy oraz inni przedstawiciele środowiska drogowego czują się współodpowiedzialni za przyszłość polskiej infrastruktury drogowej i chcą odgrywać pozytywną, konstruktywną rolę w tej dziedzinie. Organizacja angażuje swoich ekspertów w projekty badawcze, których celem jest dostarczenie decydentom i szerokiej opinii publicznej obiektywnych i rzetelnych danych na tematy związane z drogownictwem.

 

Zrównoważony Rozwój Dróg w Polsce (2017)

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA) zaprezentowało nowe wyliczenia dotyczące kosztów budowy dróg w dwóch konkurencyjnych technologiach nawierzchni przygotowane przez badacza z Politechniki Białostockiej. Poza wynikami naukowego badania organizacja przedstawiła także rezultat analizy porównawczej rzeczywistych kosztów budowy dróg na przykładzie drogi ekspresowej S5. Wnioski płynące z badania i analizy są jednoznaczne: asfalt jest od 10,5 proc. do nawet 25 proc. tańszy od betonu.

Pobierz Prezentację