Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA)

Polish Asphalt Pavement Association (PAPA)

adres:

ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa

telefon:

+48.22 57 44 352

faks:

+48.22 57 44 374

e-mail:

biuro@pswna.pl

www:

www.pswna.pl

NIP:

522-25-22-641

KRS:

0000037928

Formularz kontaktowy

Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie :

Andrzej Wyszyński, Prezes
wyślij wiadomość

Adam Wojczuk, Wiceprezes
wyślij wiadomość

Tomasz Przeradzki, Sekretarz
wyślij wiadomość

Ewelina Karp-Kręglicka, Skarbnik
wyślij wiadomość

Waldemar Merski, Członek Zarządu
wyślij wiadomość

 

Zbigniew Krupa, Pełnomocnik Zarządu PSWNA
wyślij wiadomość

Jolanta Szulhaniuk, Sekretariat
wyślij wiadomość