Media Pack

PSWNA jest organizacją skupiającą specjalistów z branży budownictwa drogowego, wiodących producentów mieszanek mineralno-asfaltowych, materiałów i surowców do budowy dróg oraz firmy wykonawcze, które działają na rzecz poprawy jakości sieci drogowej w Polsce.

Stowarzyszenie efektywne wspiera działania służące rozwojowi drogownictwa w Polsce, a w szczególności propagowanie nowoczesnych technologii, racjonalizację przepisów prawnych i wytycznych technicznych, działalność naukowo-badawczą i informacyjną.