Kolokwium online na temat wykorzystania destruktu asfaltowego

Kolokwium online na temat wykorzystania destruktu asfaltowego

W dniu 7 maja odbyło się kolokwium online „Nawierzchnie asfaltowe w perspektywie neutralności emisyjnej i gospodarki obiegu zamkniętego” dotyczące stosowania destruktu asfaltowego zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy.   Już prawie dwie dekady...
Ministerstwo Rozwoju odpowiada na pismo 4 organizacji branżowych w kwestii wytwarzanych i ponownie wykorzystywanych materiałów na budowie

Fundusz Dróg Samorządowych 2020

W związku z ogłoszeniem przez Premiera oraz Ministerstwo Infrastruktury inicjacji Funduszu Dróg Samorządowych, komunikowane są zadania, które będą z niego finansowane. Jak odnoszą się do nich przedstawiciele PSWNA? „Decyzja od dłuższego czasu była bardzo oczekiwana...
PSWNA powołało nową Komisję ds. środowiska

PSWNA powołało nową Komisję ds. środowiska

W dniu 4 marca 2020 r. z rekomendacji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych i na mocy podjętej uchwały w trakcie posiedzenia Zarządu PSWNA, została powołana Komisja ds. środowiska. Jej przewodniczącą decyzją Zarządu zostaje Ewelina...
Posiedzenie Rady Naukowej przy GDDKIA

Posiedzenie Rady Naukowej przy GDDKIA

W dniu 17 lutego 2020 r., odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, w której wzięli udział przedstawiciele PSWNA oraz OIGD. Spotkanie było poświęcone między innymi tematyce destruktu asfaltowego i dyskusji nad jego...