40. Jubileuszowe Seminarium PSWNA już za nami. Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter ze względu na przypadające 20-lecie Stowarzyszenia. Mieliśmy więc wiele okazji
do świętowania.

Z tego miejsca chcieliśmy serdecznie podziękować gościom, uczestnikom, prelegentom za przybycie i uczestnictwo w naszym wydarzeniu oraz partnerom naszego Seminarium za wsparcie finansowe organizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy Ministerstwu Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za patronaty honorowe. Dziękujemy również Wydawnictwu Elamed za patronat medialny.

Podczas Seminarium poruszone zostały m.in. tematy: rozwoju drogownictwa w perspektywie kolejnych pięciu lat, wyboru rodzaju nawierzchni, zrównoważonych konstrukcji budowlanych czy wyzwań branży drogowej. Przedmiotem dyskusji w czasie otwartych posiedzeń komisji działających w Stowarzyszeniu były przede wszystkim kierunki ich działania oraz oczekiwania związane z działalnością komisji. Dyskutowano również o realiach funkcjonowania jednostek samorządów zarządzającymi drogami, potrzeb samorządów w zakresie ustawodawstwa oraz technologiach emulsyjnych związanych z przebudową i utrzymaniem dróg samorządowych. Gorącą dyskusję wywołała kwestia wymagań prawnych związanych z produkcją mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem granulatu asfaltowego.

Z okazji 20-lecia PSWNA w czasie uroczystego otwarcia Seminarium nagrodzono osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju drogownictwa w Polsce. Ministerialne odznaczenie „Zasłużony dla drogownictwa” otrzymali: Ewa Wilk, Agnieszka Kędzierska, Zbigniew Krupa, Adam Wojczuk, Grzegorz Bukowski, Nicolas Depret,, Leszek Świsłowski, Krzysztof Błażejowski, Bartosz Sobieszczuk oraz Damian Bolewicz.

Z okazji 20-lecia PSWNA w trakcie uroczystej gali wręczono również okolicznościowe medale PSWNA. Otrzymali je przedstawiciele świata nauki i administracji drogowej, producentów materiałów oraz sprzętu dla drogownictwa, przedstawiciele firm wykonawczych oraz organizacji branżowych współpracujący ze Stowarzyszeniem od 20 lat.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i mamy nadzieję spotkać się z Państwem podczas kolejnego Seminarium PSWNA.