XXXVIII Seminarium Techniczne PSWNA pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się w dniach 21-23 marca 2018r. w Jachrance.

Tematem przewodnim wiosennej edycji seminarium były innowacje, ekologia i ekonomia wykorzystania asfaltów w budownictwie drogowym.

Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia Pan Andrzej Wyszyński witając prelegentów, uczestników oraz zaproszonych gości. Następnie Pani Barbara Dzieciuchowicz z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej przedstawiła stan prac Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury, a uczestnicząca w seminarium współprzewodnicząca Rady Pani Iwona Stępień-Pilipczuk z GDDKiA odpowiadała na pytania z sali.

II sesję dotyczącą technologii i ekologii wytwarzania otworzył Pan Bogdan Bogdański z poznańskiego oddziału GDDKiA opisując sposoby zabezpieczania warstw WMS przed spękaniami termicznymi bazując na doświadczeniach wielkopolskich kontraktów. Prof. dr hab. Marek Iwański z Politechniki Świętokrzyskiej przedstawił wpływ procesu starzenia na właściwości lepkosprężyste wybranych asfaltów przeznaczonych do technologii WMA. Następnie prof. dr hab. Piotr Radziszewski z Politechniki Warszawskiej omówił dobór lepiszczy asfaltowych stosowanych do budowy nawierzchni dróg i wskazał na korzyści stosowania asfaltów miększych od obecnie powszechnie używanych do budowy nawierzchni drogowych w warunkach klimatycznych Polski. Dr Andrzej Plewa z Politechniki Białostockiej omówił wpływ właściwości lepiszczy modyfikowanych na parametry techniczne mieszanek mineralno-asfaltowych. Sesję zakończył dr Wojciech Bańkowski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oceną właściwości funkcjonalnych betonów asfaltowych.

Sesja II poświęcona była emulsjom asfaltowym z udziałem prelegentów z wiodących firm z kraju i zagranicy. Pan Philippe Chifflet z Groupe Colas przedstawił rozwiązania stosowane w renowacji nawierzchni na zimno omawiając zalety dla środowiska, jak i oszczędności tej technologii. Pan Wojciech Sorociak z Eurovia Polska omówił technologie emulsyjne wskazując na niewykorzystany potencjał dla przebudowy i utrzymania dróg. Pan Paweł Berg i Wiesław Czereba z Bitunova przedstawili uszczelnianie kapilarne nawierzchni w technologii PenBIT oraz system siatek stalowych z membraną typu Slurry Seal do wzmacniania konstrukcji nawierzchni.

Drugi dzień seminarium poświęcony był innowacjom. Pan Robert Błachowiak z Compono IT omówił korzyści z prawidłowego wdrożenia systemu IT oraz możliwe do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Pan Paweł Czajkowski z Lotos Asfalt przedstawił asfalty o właściwościach funkcjonalnych odpowiadających warunkom klimatycznym Polski. Natomiast prof. Adam Zofka z IBDiM opisał najnowsze metody badań właściwości funkcjonalnych lepiszczy asfaltowych.  Z Panem Knutem Johanssenem z Eurovia Services GmbH przyjrzeliśmy się niemieckiemu doświadczeniu w remontowaniu dróg oraz analizie pomiarów współczynnika tarcia przy decyzji, który z odcinków drogi wyremontować w pierwszej kolejności. Pan Jose Javier Garcia Pardenilla z Diecpesa / Ferrovial Hiszpania przedstawił technologię asfaltu nanostrukturalnego. Sesję zakończyło wystąpienia Pana Macieja Maliszewskiego z IBDiM na temat zastosowania technologii ogrzewania mikrofalowego przy budowie i naprawie nawierzchni asfaltowych.

Sponsorem generalnym seminarium była firma Budimex S.A., która obchodzi w tym roku 50-lecie powstania. Sponsorem głównym seminarium był LOTOS Asfalt.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czasopisma: Mosty, Infrastruktura, Drogi, Magazyn Autostrady oraz ViaExpert.

Na zakończenie Andrzej Wyszyński, Prezes PSWNA podziękował wszystkim prelegentom i firmom, a także uczestnikom seminarium.

Wszystkim uczestnikom, prelegentom i gościom naszego seminarium dziękujemy za możliwość wspólnego spotkania. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami konferencyjnymi oraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji seminarium.

Bogdan Bogdański – Zabezpieczanie warstw AC WMS przed spękaniami termicznymi

Marek Iwański – Wpływ procesu starzenia na właściwości lepkosprężyste wybranych asfaltów przeznaczonych do technologii WMA

Piotr Radziszewski – Dobór rodzaju lepiszczy asfaltowych stosowanych do budowy nawierzchni dróg krajowych i samorządowych

Andrzej Plewa – Wpływ właściwości lepiszczy modyfikowanych na wybrane parametry techniczne mieszanek mineralno-asfaltowych

Wojciech Bańkowski – Ocena właściwości funkcjonalnych betonów asfaltowych

Philippe Chifflet – Emulsion for cold recycling and wearing course: study and experience

Wojciech Sorociak – Technologie emulsyjne – niewykorzystany potencjał dla przebudowy i utrzymania dróg

Paweł Berg – Uszczelnianie kapilarne nawierzchni w technologii PenBIT

Wiesław Czereba – Wzmacnianie konstrukcji nawierzchni za pomocą siatek stalowych z membraną typu Slurry Seal

Robert Błachowiak – Czy nowoczesne systemy IT są źródłem przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach drogowych?

Paweł Czajkowski – Charakterystyka asfaltów o właściwościach funkcjonalnych odpowiadających warunkom klimatycznym Polski

Adam Zofka – Najnowsze metody badań właściwości funkcjonalnych lepiszczy asfaltowych

Jose Javier Garcia Pardenilla – Nanostructured bitumen

Maciej Maliszewski – Koncepcja zastosowania technologii ogrzewania mikrofalowego przy budowie i naprawie nawierzchni asfaltowych

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz