W dniu 27 marca br. miała miejsce wideokonferencja gromadząca najważniejsze głosy branży drogowej. Podczas debaty zorganizowanej przez Polski Kongres Drogowy, głos zabrali przedstawiciele Polskiego Kongresu Drogowego, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Z zebranych wniosków wystosowane zostało pismo, które przedstawiło wspólne stanowisko organizacji do Ministra Infrastruktury, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a także Dyrektora ZDW Katowice oraz Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów ZDW. Poza samym listem zaproszeniem zapraszamy również do zapoznania się z podsumowaniem samej debaty.

Pobierz przygotowane dokumenty:

  1. Pismo 4 organizacji po debacie_MI
  2. Debata podsumowanie i wnioski