Przedstawiciele branży na czele z GDDKiA postulują wprowadzenie zmian w systemie zamówień publicznych, w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji wynikających z sytuacji niedotrzymywania terminów realizacji kontraktów. Pomocna w procesie inwestycyjnym, a także przy weryfikacji rzetelnych wykonawców może się okazać certyfikacja – na etapie dopuszczania podmiotów do przetargów publicznych, a następnie z oceny bieżącej realizacji i rzetelności wykonawców.

Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ukazała się informacja „Czas docenić rzetelność” o podjęciu prac nad wprowadzeniem mechanizmu certyfikacji firm wykonawczych (źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37729/Czas-docenic-). Wymagać to będzie podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych i systemowych.

Misją Stowarzyszenia od lat jest efektywne wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi branży drogownictwa w Polsce. Kilkakrotnie już występowaliśmy z wnioskami o certyfikację firm i nadal podtrzymujemy nasze dotychczasowe stanowisko. W imieniu Zarządu i swoich Członków, PSWNA zadeklarowało gotowość i chęć wzięcia udziału w konsultacjach i działaniach związanych z wypracowaniem koncepcji modelu certyfikacji firm drogowych w Polsce.

PSWNA_pismo_GDDKiA_certyfikacja firm