W związku z ogłoszeniem przez Premiera oraz Ministerstwo Infrastruktury inicjacji Funduszu Dróg Samorządowych, komunikowane są zadania, które będą z niego finansowane. Jak odnoszą się do nich przedstawiciele PSWNA?

„Decyzja od dłuższego czasu była bardzo oczekiwana przez firmy drogowe. Były obawy, czy obecna sytuacja nie doprowadzi do cięć wydatków na drogi samorządowe. Firmy drogowe i kooperanci wprowadzili rozwiązania, które zapewniają zdolność do realizacji prac budowlanych i utrzymania dostaw materiałów budowlanych. Utrzymywanie wydatków na dotychczasowym poziomie jest istotnym czynnikiem pobudzającym polską gospodarkę .” – komentuje Adam Wojczuk, Członek Zarządu PSWNA.

Wypowiedzi udzieliła także Agnieszka Kędzierska, przewodnicząca Komisji ds. promowania i rozwoju technologii asfaltowych na drogach samorządowych: „Wsparcie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych jest ogromną szansą na poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej w Polsce. Sieć dróg samorządowych stanowiąca 95% dróg publicznych, przyspiesza proces urbanizacji i rozwój lokalnej społeczności, zapewnia bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy mikroregionów. Biorąc pod uwagę obecny stan techniczny dróg samorządowych w Polsce, zarządcy potrzebują efektywnych technologii budowy i napraw charakteryzujących się wysoką trwałością przy niewygórowanych kosztach. Jak efektywnie wykorzystać środki z FDS poprzez wybór optymalnej technologii? Aby wesprzeć samorządowców, PSWNA już w ubiegłym roku powołało specjalną Komisję ds. promocji i rozwoju technologii asfaltowych na drogach samorządowych. Członkowie Komisji, eksperci i technolodzy drogowi z całej Polski aktywnie wspomagają samorządowców poprzez szkolenia i warsztaty techniczne z zakresu technologii asfaltowych do budowy i utrzymania dróg. W ramach prac Komisji przygotowywane są też materiały informacyjne dotyczące aktualnych technologii do budowy i remontów możliwości ich stosowania oraz korzyści jakie niesie wybór optymalnej technologii. Materiały te będą bezpłatnie rozpowszechniane wśród przedstawicieli samorządów w formie elektronicznej i papierowej. Drogi samorządowe cechują się dużą różnorodnością w zakresie funkcji i obciążenia ruchem. Nowoczesne technologie asfaltowe dają ogromne możliwości w zakresie funkcjonalności drogi – poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowania, poprawy trwałości i nośności oraz odporności na spękania i deformacje. Pozwalają na optymalne wykorzystanie środków publicznych, ograniczając koszty i czas wbudowania, a tym samym koszty społeczne. Istnieje wiele technologii asfaltowych pozwalających na wykorzystanie materiałów z recyklingu oraz redukcję emisji oparów obniżenie temperatury wbudowania. Szybko, tanio i skutecznie! Tak wyglądają naprawy dróg poprzez samorządowych budowane z zastosowaniem nowoczesnych technologii asfaltowych. Trwałe i optymalne technologie asfaltowe są szansą na dobre wykorzystanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie przez przypadek 90% dróg na całym świecie zbudowanych jest w tej właśnie technologii.”