4 organizacje branżowe, połączyły siły we wspólnym apelu skierowanym do przedstawicieli administracji państwowej: Ministra Klimatu, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Rozwoju.

Podniesiony temat dotyczy uznania procesu budowlanego jako produkcyjnego, a także redefinicji i klasyfikowania odpadów budowlanych. Dotyczy to: betonu, gruzu betonowego, destruktu asfaltowego, cegieł i gruzu ceglanego, gleby i niezanieczyszczonej ziemi oraz kruszywa. Wnioskodawcy powołują się na wiele korzyści płynących z takiej sytuacji. Wśród nich można wymienić chociażby przyśpieszenie procesów budowlanych, czy korzyści prośrodowiskowe, co w efekcie końcowym ma doprowadzić do wytworzenia funkcjonującego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przygotowane pisma podpisane zostały przez przedstawicieli: Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polskiego Kongresu Drogowego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wniosku.

OIGD_PSWNA_PKD_PZPB pismo dot. odpadów do MR_MI