Wczoraj ukazała się informacja prasowa o decyzji GDDKiA w sprawie budowy w bieżącej perspektywie unijnej 850 km dróg ekspresowych w technologii betonowej. Powołując się na doniesienia prasowe uzasadnieniem podjęcia takiej decyzji jest:

  • Uzyskanie oszczędności w wysokości 670 mln zł wynikające z zamiany technologii asfaltowej na technologię betonową.
  • Wyższa trwałość nawierzchni wynosząca 30 – 50 lat
  • Niższe koszty eksploatacji i utrzymania

 PSWNA dysponuje danymi , które wykazują, że nawierzchnia asfaltowa jest tańsza w budowie i eksploatacji . Ponadto podlegająca w pełni recyklingowi, łatwa w naprawie, cicha. Dane opublikowane w prasie są dla nas i całej branży drogowej w Polsce szokujące.  Z technicznego punktu widzenia decyzja ta nie ma uzasadnienia. PSWNA  w cyklu „Dobre praktyki w drogownictwie” pokazuje przykłady dróg szybkiego ruchu, wykonane w technologii asfaltowej, które w ciągu kilkunastu lat eksploatacji, przekroczyły znacznie projektowaną ilość osi i nie ma jeszcze potrzeby ich naprawy. Technologia asfaltowa rozwija się, pojawiają się nowe typy nawierzchni, których trwałość jest zbliżona do trwałości nawierzchni betonowych. Pozbawione są natomiast wad jakie posiada nawierzchnia betonowa.. Będziemy oczekiwali wyjaśnień od GDDKiA w sprawie wyliczenia kosztów budowy i utrzymania dróg w technologii asfaltowej i betonowej, a także innych przesłanek, które spowodowały podjęcie takiej decyzji. Decyzja o budowie 850 km dróg betonowych jest dla nas szokująca z kilku powodów, po pierwsze firmy będące naszymi członkami zainwestowały ogromne pieniądze w sprzęt do produkcji i wbudowywania mieszanek mineralno asfaltowych, wykształciły personel do jego obsługi, który w tej sytuacji nie będzie wykorzystywany. Firmy będą ponosiły straty, należy spodziewać się dalszych upadłości. To samo dotyczy firm produkujących kruszywa. Po drugie nasze krajowe doświadczenia z nawierzchniami betonowymi naszym zdaniem nie powinny uzasadniać podjęcia  takiej decyzji. Patrz Lotnisko Modlin, S8 od granicy województwa mazowieckiego do Piotrkowa i inne. Po trzecie, popatrzmy co się dzieje w Niemczech, 300 km autostrad betonowych zbudowanych 12 lat temu jest do wyburzenia z powodu wad betonu. Czy my w Polsce mamy na tyle doświadczenia w budowie nawierzchni betonowych aby uniknąć problemów jakie zdarzyły się w Niemczech?  Historia z lotniskiem w Modlinie nie uprawnia nas do takiego optymizmu.

Najbliższa możliwość uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania będzie podczas XXXI Seminarium Technicznego PSWNA,  na którym obecni będą przedstawiciele GDDKiA, a pan dyrektor Wacław Michalski wygłosi referat pt. „Nawierzchnie asfaltowe vs. betonowe, porównanie kosztów budowy i utrzymania”. Mamy nadzieję, że z referatu i dyskusji uzyskamy odpowiedź na nurtujące nas pytania.

Jeżeli nie uzyskamy satysfakcjonującej nas odpowiedzi, będziemy kierować do GDDKiA  zapytania  w tej sprawie na piśmie.