W nawiązaniu do wystosowanego przez PSWNA, OIGD, PZPB oraz PKD pisma z dnia 20 kwietnia br. otrzymaliśmy odpowiedź na poruszoną kwestię ponownego użycia materiałów na budowie. W piśmie do ministerstw zasygnalizowana została problematyka polegająca na długim procesie uzyskiwania zezwoleń administracyjnych w stosunku do materiałów wytwarzanych i ponownie wykorzystywanych na budowie, w związku z ich klasyfikacją jako odpad. Zwrócona była również uwaga na niejednoznaczne i niespójne interpretacje ustaw środowiskowych, utrudniających realizację inwestycji budowlanych, przekładających się również na zwiększone ich koszty.

 

W odpowiedzi czytamy, iż resort rozwoju jest świadomy znaczenia zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych, szczególnie podczas realizacji procesu budowlanego. Właściwym do interpretacji przepisów ustawy o odpadach jest minister ds. klimatu. Zagadnienie wykorzystania materiałów kwalifikuje się do zakresu działu klimatu i zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami, w tym jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. Tym samym prośba dotycząca możliwości wyłączenia rygorów stosowania ustawy o odpadach została przekazana do Ministerstwa Klimatu.

 

Zapowiedziana została analiza, a w dalszej perspektywie dialog z Ministerstwem Klimatu w celu wypracowania systemowych rozwiązań prowadzących do realizacji idei zrównoważonego wykorzystywania zasobów.

 

Pismo DAB-III.710.13.2020 odpowiedź