W dniu 22 maja 2013 r. w Centrum Targowym Kielce przy ul. Zakładowej 1 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, w którym wzięło udział 12 z 23 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania reprezentujących 15 głosów.

Podczas spotkania zostały omówione i podjęte stosowne uchwały dotyczące m.in. wyborów uzupełniających władz PSWNA V kadencji .

Nowymi członkami Zarządu zostali wybrani:

  •       Waldemar Merski – Eurovia Polska S.A.
  •       Igor Ruttmar – TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o.