Dnia 28 października 2013r. o godz. 16.00 w Hotelu WARSZAWIANKA, Jachranka 77, 05-140 Serock, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Porządek obrad zebrania obejmował:

  • Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  • Wybór w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta,
  • Przedstawienie porządku obrad,
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie zmian do Statutu i przyjęcia jego tekstu jednolitego,
  • Zmiany w składzie Zarządu PSWNA,
  • Wolne głosy i wnioski,
  • Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

W trakcie obrad NWZC podjęte zostały następujące uchwały:

1/2013 – uchwala NWZC dotycząca zmian w statucie Stowarzyszenia

2/2013 – uchwała NWZC PSWNA w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia (tekst będzie opublikowany na naszej stronie www.pswna.pl, po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian przez Sąd Rejonowy, Wydział KRS).

3/2013 – uchwała NWZC PSWNA w sprawie powołania członka Zarządu Stowarzyszenia.

Nowym członkiem Zarządu PSWNA została pani Ewelina Karp-Kręglicka z firmy BUDIMEX S.A.