Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych przekazuje informacje, że w dniu 28 października br. w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSWNA. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, zgodnie z przygotowaną agendą Zgromadzenia omawiane były zmiany statutowe wraz z przekształceniem grona Zarządu. Zgromadzenie jednogłośnie uchwaliło co następuje:

    1. zmiana funkcji Członka Zarządu pełnionej dotychczasowo przez Panią Ewelinę Karp-Kręglicką (Budimex) na funkcję Wiceprezesa Zarządu;
    2. zmiana funkcji Członka Zarządu pełnionej dotychczasowo przez Pana Tomasza Przeradzkiego (Dynapac) na funkcję Członka Zarządu w roli Sekretarza;
    3. powołanie Pani Oliwii Merskiej (Eurovia) do pełnienia funkcji Członka Zarządu w roli Skarbnika;
    4. powołanie Pana Alana Steinbartha (Orlen Asfalt) do pełnienia funkcji Członka Zarządu;
    5. powołanie Pana Adama Zapaśnika (PORR) do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Kadencja nowo powołanych Członków Zarządu będzie trwała do zakończenia kadencji obecnego Zarządu PSWNA.

 

Ponadto na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PSWNA w związku z panującym stanem pandemii COVID-19, podjęta została uchwała o zmianie statutu PSWNA zapewniającą możliwość organizowania w przyszłości Walnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków PSWNA w formie zdalnej z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

 

Zgromadzenie przebiegło sprawnie oraz odbyło się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z obostrzeń związanych z pandemią.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy w ramach Zarządu Stowarzyszenia.