30 fachowców reprezentujących samorządy, związki zawodowe, branżę drogową oraz stronę zamawiającego stworzy Radę Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Eksperci odebrali nominację 13 lipca od wiceministra Jerzego Szmita. Wśród nominowanych znalazł się Andrzej Wyszyński, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA). Do Rady, z ramienia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD), wszedł także Adam Wojczuk, Członek Zarządu PSWNA.

Ministerstwo postawiło przed Radą konkretne zadania, wśród nich: opracowanie wzorca umowy na realizację inwestycji drogowych, opracowanie wytycznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i wytycznych dla prowadzenia postępowań przetargowych. Rada zajmie się także wypracowaniem formuły Forum Kontraktowego oraz dokona podsumowania prac Komitetu Sterującego ds. Optymalizacji Procesu Inwestycji Drogowych oraz  podlegających mu grup roboczych. Rada ma spotykać się co dwa tygodnie. Na pierwszym spotkaniu, które odbędzie się jeszcze w lipcu, powstanie harmonogram prac Rady.

Współprzewodniczącymi Rady zostały: Barbara Dzieciuchowicz z OIGD oraz Iwona Stępień-Pilipczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Poza przewodniczącymi nominację do Rady Ekspertów otrzymali: Sebastian Bałdys (PZPB), Kamil Buksa (Związek Miast Polskich), Jan Deja (SPC), Jacek Brygman (Związek Gmin Wiejskich), Szymon Gwazdacz (GDDKiA), Piotr Handwerker (Unia Metropolii), Stanisław Jastrzębski (Związek Gmin Wiejskich RP), Piotr Kledzik (PZPB), Franciszek Kosiorowski (OIGD), Zbigniew Kotlarek (PKD), Stanisław Kubeł (Związek Powiatów Polskich), Sławomir Kubera (NSZZ Solidarność), Tomasz Latawiec (SIDiR), Barbara Michalska ( Związek Miast Polskich), Krzysztof Morawski (Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa), Zbigniew Ostrowski (Związek Województw RP), Marek Rytlewski (PKD), Cezary Saganowski (PZPB), Michał Skorupski (SIDiR), Józef Swaczyna (Związek Powiatów Polskich), Andrzej Tracz (NSZZ Solidarność), Marek Ustrobiński (Unia Metropolii), Adam Wojczuk (OIGD), Andrzej Wyszyński (Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa), Andrzej Wyszyński (PSWNA) oraz Michał Żuber (Związek Województw RP).

Nominowany do Rady Ekspertów Andrzej Wyszyński, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Krakowskiej. Kształcił się także podyplomowo na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i na  L’Université des Sciences et Technologies de Lille (Francja). Wyszyński od lat związany jest z branżą drogową, w tym z firmami Eurovia Polska S.A. , Polimex-Mostostal S.A., Colas Polska sp. z o.o.. Obecnie jest prezesem spółki PRInż-1 sp. z o.o.  należącej do grupy Polimex-Mostostal. Wyszyński został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla drogownictwa”.
Nominację do Rady Ekspertów otrzymał także Adam Wojczuk, który poza aktywnością w OIGD, gdzie reprezentuje region pomorski, zasiada także w Zarządzie PSWNA.A. Wojczuk, z wykształcenia inżynier budownictwa drogowego, przez większość kariery zawodowej związany jest z Grupą Lotos. W spółce Lotos Asfalt od 2004 roku był Dyrektorem ds. Handlowych. Od dwóch lat zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju.

Najpierw Rada, później Narodowe Forum Kontraktowe

Wręczający nominacje Jerzy Szmit, Sekretarz Stanu w MIiB zwracał uwagę, że chciałby, żeby kompetencje Rady Ekspertów się rozrastały i by wraz z dorobkiem Rada przekształcała się w modelowe spoiwo między rynkiem, a zamawiającym, czyli Narodowe Forum Kontraktowe. Przypominał także, że powstanie Rady jest elementem szerszych działań, których celem jest optymalizacja budowy dróg w Polsce.

Naszym celem jest, aby budownictwo drogowe w Polsce było tą dziedziną, która będzie się rozwijać, aby dawało zatrudnienie pracownikom, dobre drogi dla komunikacji i gospodarki mówił wiceminister Jerzy Szmit –  Chcemy, aby koszty budowy dróg, przy zachowaniu parametrów jakościowych i użytkowych, były niższe.

Stworzenie Narodowego Forum Kontraktowego było jednym z postulatów, przygotowanej przez najważniejsze polskie organizacje branżowe, Białej Księgi Branży Drogowej. Dokument został przekazany opinii publicznej na początku roku.

– Biała Księga Branży Drogowej miała przyczynić się do wspólnej z rządzącymi merytorycznej dyskusji i doprowadzić do pozytywnych zmian w polskim drogownictwie i gospodarce. W gronie autorów Białej Księgi mieliśmy wielką nadzieję, że wysiłek włożony w opracowanie dokumentu zaowocuje rozbudową oraz modernizacją polskiej sieci drogowej, racjonalizacją jej zarządzania, zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawą jakości życia Polaków, rozwojem polskich firm oraz wzrostem gospodarczym Naszej Ojczyzny – mówi Andrzej Wyszyński Powołanie do życia Rady Ekspertów, w której mam zaszczyt zasiadać, to krok w stronę realizacji kolejnych postulatów Białej Księgi.