NOWE WŁADZE PSWNA

W dniu 21 marca 2012 odbyło się Walne Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (w przeddzień XXVI Seminarium Technicznego PSWNA), podczas którego odbyły się wybory nowego prezesa oraz wybory uzupełniające do zarządu PSWNA VI-tej kandencji.

Dotychczasowy prezes – Dariusz Słotwiński – złożył swoją rezygnację z uwagi na zakończenie pełnienia funkcji kierowniczej w firmie Strabag Sp. z o.o (zgodnie ze statutem nie spełnienia wymogów określonych w § 11.ust.1 statutu Stowarzyszenia).

Prezesem Zarządu PSWNA został Andrzej Wyszyński (PRInż-1 należącej do Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal), dotychczas pełniący obowiązki wiceprezesa.

Do prac w Zarządzie PSWNA zostali powołani:

Andrzej Wyszyński (PRInż-1) – Prezes

Adam Wojczuk (LOTOS Asfalt) – Wiceprezes

Krzysztof Gil (Polski Asfalt) – Sekretarz

Zbigniew Brzeziński (Budimex) – Skarbnik

Tomasz Przeradzki (Dynapac) – Członek Zarządu

W dniu 22 marca 2012 odbyły się uroczystości podziękowań dla Pana Prezesa Dariusz Słotwińskiego. Na to spotkanie przybyli Prezydent EAPA Jean Louis Marchand, jak również przyjaciele oraz reprezentanci stowarzyszeń i organizacji współpracujących z PSWNA.

Podczas oficjalnego przekazania funkcji ustępujący prezes Dariusz Słotwiński podkreślił w swojej wypowiedzi, że nowy skład Zarządu daje gwarancję dalszego rozwoju i osiągnięć PSWNA.

Życzył jednocześnie kolegom dobrej współpracy w podejmowaniu dobrych decyzji.