Firma Tensar to prekursor i światowy lider w zakresie produkcji i rozwoju technologii opartych o georuszty, wcześniej dwuosiowe, a obecnie heksagonalne, stosowane głównie do stabilizacji warstw kruszyw niezwiązanych w warstwach nawierzchni komunikacyjnych.

Tensar posiada także prawie 35-letnie doświadczenie w zakresie zbrojenia nawierzchni asfaltowych potwierdzając tym samym, że oferowane przez nią rozwiązania pozwalają wydłużyć trwałość i okres użytkowania nawierzchni przynosząc oszczędności w skali całego okresu jej eksploatacji. Rozwiązania firmy Tensar powodują uzyskanie oszczędności w porównaniu z metodami tradycyjnymi przy osiągnięciu zbliżonych lub często nawet wyższych parametrów eksploatacyjnych. Oferta firmy Tensar obejmuje szeroką gamę siatek i kompozytów do wykonania warstw pośrednich, które na przestrzeni wielu lat zostały z powodzeniem zainstalowane w wielu krajach świata, w bardzo różnych warunkach klimatycznych.

„Dokładamy wszelkich starań, aby nasze rozwiązania były zawsze dostosowane do istniejących warunków technicznych i wymagań technologicznych dotyczących planowanego zadania. Dzięki oferowanym przez firmę Tensar kompozytom w postaci połączenia georusztu (dwuosiowego lub heksagonalnego) i włókniny o dużej retencji asfaltu, istnieje możliwość poprawy trwałości zmęczeniowej projektowanych warstw asfaltowych zarówno dla nowej, jak i wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni drogowej. Tym samym materiały te skutecznie opóźniają proces inicjacji i przenoszenia się spękań zmęczeniowych w górę, w stronę nowych warstw asfaltowych.” – Komentuje Michał Gołos, Application Technology Manager Asphalt Interlayers EMEA. – „Ponadto rozwiązania w oparciu o siatki i kompozyty siatek z włókna szklanego przeciwdziałają powstawaniu także pozostałych rodzajów zniszczeń i spękań pojawiających się w nawierzchniach asfaltowych, takich jak: spękania odbite, spękania niskotemperaturowe, spękania powstałe w wyniku oksydacji i starzenia asfaltu oraz spękania podłużne na połączeniu istniejącej nawierzchni z dobudowanym poszerzeniem jezdni.” – Dodaje przedstawiciel firmy.

W związku z faktem, że misją PSWNA jest efektywne wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju wiedzy z zakresu drogownictwa w Polsce, a także szerzenie i propagowanie nowoczesnych technologii asfaltowych, firma Tensar uznała za zasadne, aby poprzez aktywny udział w Stowarzyszeniu, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu stosowania warstw pośrednich w nawierzchniach asfaltowych. Idealnym forum do promocji i rozwoju ww. technologii na rynku krajowym, wydaje się być aktywne uczestnictwo w Komisji ds. promowania nawierzchni asfaltowych na drogach samorządowych, do pracy w której została zaproszona przez Zarząd PSWNA.