Od Redakcji

Choć to dopiero początek zimy, myślimy już o czekającym nas sezonie budowlanym. Rozpoczniemy go kolejnym, XXXVIII Seminarium Technicznym PSWNA, które odbędzie się w dniach 21–23 marca w hotelu Windsor w Jachrance. Tym razem będziemy rozważać ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania asfaltów w budownictwie drogowym. Nie zabraknie tematów związanych z innowacjami.

Tymczasem powróćmy na chwilę do roku 2015, gdy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ogłosili pierwsze konkursy w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID). Jego celem było wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze drogownictwa.

Katedra Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Marka Iwańskiego poprowadziła projekt pt. „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu”. Wyniki badań zespołu, w skład którego weszli także: dr inż. Przemysław Buczyński i dr inż. Grzegorz Mazurek, prezentujemy w tym wydaniu „Nawierzchni Asfaltowych”. Opisana technologia recyklingu głębokiego na zimno jest już od dawna stosowana do przebudowy dróg nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej zastanawiają się jednak nad wpływem materiałów odpadowych przy recyklingu głębokim nawierzchni asfaltowych z asfaltem spienionym.

Efektywność ekonomiczną nawierzchni drogowych z lepiszczami wysokomodyfikowanymi badają natomiast naukowcy z Politechniki Warszawskiej: dr hab. inż. Jan Król oraz dr hab. inż. Karol J. Kowalski, prof. PW. Wspólnie z jednostkami naukowymi Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów poprowadzili projekt badawczy pt. „Koncepcja optymalizacji konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych do warstw asfaltowych w konstrukcji nawierzchni drogowej”. Warto podkreślić, że sfinansowany był on przez firmę LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

W badaniu, oceniając efektywność ekonomiczną nawierzchni, brano pod uwagę nie tylko różne rodzaje lepiszcza, ale także grubość poszczególnych warstw asfaltowych oraz wpływ założonych scenariuszy eksploatacyjnych nawierzchni.

Jednocześnie, miło nam poinformować, że pod adresem: www.nawierzchnieasfaltowe.pl jest już dostępna nowa strona internetowa naszego czasopisma, gdzie mogą Państwo zapoznać się z wszystkimi rocznikami naszego wydawnictwa oraz znaleźć przydatne informacje dotyczące zasad publikowania i recenzowania.

Z życzeniami miłej lektury

Andrzej Wyszyński