PSWNA otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Klimatu na pismo wystosowane wraz z OIGD w kwestii utraty statusu odpadu dla materiałów pochodzących z recyklingu – destruktu asfaltowego – tzn. materiału powstającego w wyniku rozbiórki nawierzchni asfaltowych infrastruktury drogowej.

 

Minister w odpowiedzi poinformował o rozpoczęciu prac legislacyjnych dotyczących wydania rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego.

 

Odpowiedź Ministra Klimatu na pismo PSWNA