w sprawie przekazanych przez GDDKiA wyników z wynikami współczynnika tarcia