W dniu 17 lutego 2020 r., odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, w której wzięli udział przedstawiciele PSWNA oraz OIGD.

Spotkanie było poświęcone między innymi tematyce destruktu asfaltowego i dyskusji nad jego klasyfikacją i możliwościach ponownego użycia. Poruszone zostały kwestie: Jak najskuteczniej odzyskiwać materiały wykorzystane przy budowach dróg asfaltowych i betonowych? Co należy zrobić, aby bardziej zwiększyć udział materiałów z recyklingu? Podczas posiedzenia przedstawiona została także prezentacja przez Łukasza Bargendę (BUDIMEX S.A.), który w imieniu PSWNA oraz OIGD omówił temat „Destrukt/granulat asfaltowy – pełnowartościowy materiał czy odpad?”.

Więcej informacji o posiedzeniu znajduje się pod tym adresem.

Branża widzi potrzebę wprowadzenia zmian w prawie i postuluje o rozpoczęcie prac legislacyjnych, których rezultatem będzie uznanie destruktu (granulatu asfaltowego) jako pełnowartościowego materiału, a nie odpadu. Związane to jest z wieloma korzyściami, które podsumowane zostały przez PSWNA wraz z OIGD w piśmie do Ministra Klimatu i Infrastruktury z dnia 21 stycznia. Inicjatywa ta znajduje poparcie w środowisku branży budowlanej, jak i naukowym.

Pobierz prezentację: Rada Naukowa GDDKiA 17.02.2020 destrukt