Podczas ostatniego posiedzenia Rady Naukowej, pracownicy GDDKiA, przedstawiciele branży, w tym także reprezentanci PSWNA, skupili się na omówieniu kwestii związanych z optymalnym doborem technologii wykonania nawierzchni. Poruszono także temat wspólnego projektu GDDKiA i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czyli program Rozwoju Innowacji Drogowych.

Cytując za GDDKiA :

„Pierwszą część spotkania poświęcono technologii wykonania nawierzchni. Punktem wyjścia do dyskusji było pytanie – kto i na jakim etapie powinien dokonywać wyboru?

Zadaniem Zamawiającego jest właściwy opis funkcjonalności danej drogi i parametrów użytkowych oraz eksploatacyjnych, jakie dana droga ma dawać kierowcom, mając na uwadze jak najdłuższy i bezawaryjny okres jej eksploatacji.

Dzisiejsze technologie umożliwiają wybudowanie drogi o właściwych parametrach, mając na uwadze cykl życia danej drogi.

Współpraca naukowców, zamawiającego i przedsiębiorców umożliwi wypracowanie optymalnych rozwiązań doboru technologii,

Potrzebne jest opracowanie standardu w odniesieniu do cyklu życia obiektu (LCC) oraz zasad analizy kosztu cyklu eksploatacji (LCCA).

Rada Naukowa rekomendowała, aby przy budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk- Czosnów, testując omawiane rozwiązania, pozostawić Wykonawcy możliwość wyboru technologii. W ramach inwestycji powstanie ok. 35-kilometrowy odcinek dwujezdniowej trasy z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. W większości będzie przebiegać po śladzie obecnej DK7.

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowano na III kwartał br.​”

Źródło: GDDKiA https: // bit .ly / 2NihgT3