Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. Franciszka Kosiorowskiego.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego składamy najszczersze wyrazy żalu i współczucia.

Kondolencje składa Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu Wilkowyja w dniu 29.01.2020r. o godz. 14:30 po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.