Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami naszych prelegentów wygłoszonych podczas 40-stego Jubileuszowego Seminarium PSWNA.

 • Zrównoważony rozwój z perspektywy zastosowań asfaltu. Autor: Hans Lundkvist, Nynas AB – POBIERZ
 • O przyczynach katastrofy wiaduktu Polcevera w Genui, albo o nauce na cudzych błędach. Autor: prof. Janusz Rymsza IBDiM  – POBIERZ
 • Technologia mieszanek mineralno cementowo emulsyjnych: innowacyjny projekt badawczy MCE+. Autor: Wojciech Sorociak Eurovia – POBIERZ
 • Analiza całkowitego kosztu życia nawierzchni. Autor: prof. PW dr hab. inż. Jan Kró l- Politechnika Warszawska, ABAKK Sp. z o.o. – POBIERZ
 • Diagnostyka akustyczna dróg wyposażonych w ciche nawierzchnie. Autorzy: Maciej Hałucha, dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o. – POBIERZ
 • Posiedzenie Komisji Emulsyjnej PSWNA. Autor: Dawid Żymełka, PSWNA – POBIERZ
 • Posiedzenie Komisji PSWNA ds. promowania i rozwoju technologii asfaltowych dla dróg samorządowych. Autor: Agnieszka Kędzierska, PSWNA – POBIERZ
 • Posiedzenie Komisji ds. promowania i rozwoju technologii asfaltowych z wykorzystaniem granulatu. Autor: Łukasz Bargenda, PSWNA – POBIERZ
 • Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych. Autor: Piotr Jaskuła, profesor Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. – POBIERZ
 • Rozwój technologii Grave Emulsion (GE) w Polsce mieszanki GE z destruktem asfaltowym. Autor: Dawid Żymełka, Eurovia – POBIERZ
 • Rozwój technologii GE (grave emulsion) w Polsce. Autor: Janusz Hariasz, ICSO Chemical Production Sp z o.o. – POBIERZ
 • COLAS wczoraj i dziś. Autor: Aldona Mizgalska, Dyrektor Laboratorium COLAS w Polsce – POBIERZ