2 czerwca przedstawiciele organizacji drogowych przesłali do Krzysztofa Kondraciuka, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, list w którym prosili o informację na temat sytuacji prawnej jedynego w Polsce Muzeum Drogownictwa, które roku obchodzi 35-lecie istnienia.

„Zwracamy się (…) z apelem do Pana Dyrektora o osobiste zainteresowanie się sytuacją Muzeum Drogownictwa w Szczucinie i kontynuowanie chwalebnej tradycji działania tej zasłużonej dla naszego środowiska placówki. Ze swej strony deklarujemy, że w tych działaniach może Pan liczyć na nasze wsparcie.” – pisali sygnatariusze listu:

Barbara Dzieciuchowicz – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Zbigniew Kotlarek – Polski Kongres Drogowy
Krzysztof Morawski – Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa
Andrzej Tracz – Sekcja Drogownictwa NSZZ „Solidarność”
Andrzej Wyszyński – Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych
Jan Styliński – Polski Związek Pracodawców Budownictwa

List środowiska drogowego w obronie Muzeum Drogownictwa

Dyrektora Kondraciuk 26 czerwca odpowiedział na list. Publikujemy treść odpowiedzi:

Muzeum Drogownictwa – odpowiedź GDDKiA