Uprzejmie informujemy, że w związku z nową koncepcją realizacji zadań Stowarzyszenia, Zarząd PSWNA  podjął decyzję o reorganizacji pracy  Biura Stowarzyszenia i z dniem 01.07.2013 zostało zlikwidowane stanowisko Dyrektora Biura.

Pani Marii Jóźwiak-Pilujskiej, dotychczasowemu Dyrektorowi Biura, Zarząd PSWNA pragnie serdecznie podziękować za dotychczasową pracę i duże zaangażowanie w realizację określonych celów

Z dniem 08.07.2013 osobą odpowiedzialną za wdrażanie nowej koncepcji, koordynowanie pracy Biura PSWNA oraz bieżącą współpracę z Zarządem PSWNA jest Pan Zbigniew Krupa – Pełnomocnik Zarządu PSWNA.

Dane do kontaktu z pełnomocnikiem Zarządu są następujące:

-e-mail:  zbigniew.krupa@pswna.pl

– telefon:22/57 44 352 oraz 601 961 455.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych przez PSWNA, o których będziemy Państwa informować  szczegółowo na naszej stronie www, w biuletynie informacyjnym, kwartalniku „Nawierzchnie Asfaltowe” oraz bieżącej korespondencji skierowanej do naszych Członków i Sympatyków.

ZARZĄD PSWNA