Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń specjalistycznych zatytułowanych „Drogi samorządowe – budowa, utrzymanie, recykling, jakość”. Wydarzenie składać się będzie z czterech spotkań tematycznych nawiązujących do bieżącej sytuacji rynku związanej z BUDOWĄ, UTRZYMANIEM, RECYKLINGIEM oraz JAKOŚCIĄ wykonywania dróg w Polsce.

Naszym celem jest wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego oraz zachęcanie do jej dalszego zgłębiania. W trakcie szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań prelegentom poprzez chat a dla chętnych, aktywnych uczestników (zarejestrowanych i uczestniczących w wydarzeniu) oferujemy certyfikaty.

Szczegółowy harmonogram planowanych wydarzeń oraz wraz z agendą spotkań zaleźć można pod adresem: www.drogi-samorzadowe.pl

Zapraszamy do rejestracji!