W dniu 27.04.2016 w Hotelu Courtyard by Marriott w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PSWNA.

WZC zatwierdziło i dokonało wyboru:

 • Sprawozdanie Finansowe PSWNA za rok 2015
 • Udzieliło absolutorium Zarządowi PSWNA i  Komisji Rewizyjnej za rok 2015
 • Wybrano Zarząd PSWNA w składzie:
 1. Andrzej Wyszyński                            prezes
 2. Adam Wojczuk                                  wiceprezes
 3. Tomasz PrzeradzkI                           sekretarz
 4. Ewelina Karp-Kręglicka                  skarbnik
 5. Waldemar Merski                            członek
 • Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
 1. Andrzej Mroziński                             przewodniczący
 2. Grzegorz Sochański                         członek
 3. Mirosław Król                                    członek
 • Wybrano Sąd Koleżeński w składzie:
 1. Andrzej Szyller
 2. Bartosz Sobieszczuk
 3. Marek Jastrzębski