dotyczące publikacji WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne i WT-2 2014 Część I Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne.

Wspólne pismo wystosowane przez Polski Związek Producentów Kruszyw i Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Pani Ewy Tomali-Boruckiej w sprawie publikacji WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne i WT-2 2014 Część I Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne.

Publikujemy też odpowiedź otrzymaną z GDDKiA.

Pismo PZPK_PSWNA do GDDKiA.pdf, 1,63MB

 Odpowiedź GDDKiA.pdf, 752KB