przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Kongres Drogowy, Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa w sprawie zmiany technologii nawierzchni dróg z asfaltowej na betonową w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w latach 2014 – 2020.

W odpowiedzi na wspólne wystąpienie otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Publikujemy oba pisma.

Wspólne wystąpienie do Pani Premier Ewy Kopacz, pdf, 706KB

 Pismo otrzymane z MIiR.pdf, 2,03MB