XXX Jubileuszowe Seminarium Techniczne PSWNA pod hasłem „PO PROSTU JAKOŚĆ” odbyło się w dniach 31.03 – 02.04.2014r. w Hotelu BOSS w Warszawie.

Program Seminarium obejmował trzy bloki tematyczne w trakcie których, krajowi i zagraniczni prelegenci podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z dobrze zrealizowanych projektów drogowych i wdrażania nowych technologii. Omówione zostały następujące zagadnienia:

  • Dobre praktyki w drogownictwie
  • Blok GDDKiA – gwarancje, optymalizuj i buduj
  • Gwarancje i potrącenia w krajach Unii Europejskiej
  • Nowe technologie

Patronat Honorowy nad Seminarium objęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W seminarium uczestniczyło prawie 140 osób, które reprezentowały 55 firm i instytucji z branży drogowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w XXX Jubileuszowym Seminarium PSWNA i zapraszamy na kolejne, które planujemy zorganizować jesienią br.

Szczegółowe relacje z XXX Seminarium już wkrótce w numerze 2/2014 kwartalnika NAWIERZCHNIE ASFALTOWE oraz w relacjach opublikowanych przez Patronów Medialnych Seminarium.