XXXI Seminarium Techniczne PSWNA pod hasłem „NOWA PERSPEKTYWA UNIJNA – DLACZEGO ASFALT?, odbyło się w dniach 27-29.10.2014r. w Hotelu BOSS w Warszawie

Program Seminarium został podzielony na trzy bloki tematyczne:

  1. Blok tematyczny dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym zaprezentowane zostały preferowane technologie i nawierzchnie na drogach krajowych i autostradach, ciche nawierzchnie, nawierzchnie z użyciem asfaltu modyfikowanego gumą, asfaltem spienionym itp.
  2. Dobre praktyki w drogownictwie. Ten panel to kontynuacja rozpoczętego w poprzednim Seminarium cyklu prezentacji robót wykonanych jakościowo dobrze, funkcjonalnych i trwałych. Podczas tego seminarium zaprezentowane zostały doświadczenia z budowy Autostrady A1, odcinek Gdańsk – Toruń.
  3. Nowe technologie. W tym bloku zaprezentowane zostały nowe technologie, które podnoszą jakość, komfort i bezpieczeństwo dróg, ich trwałość oraz są przyjazne dla środowiska

Wśród prelegentów Seminarium wystąpili przedstawiciele nauki i praktyki z kraju i zza granicy.

Honorowy Patronat nad Seminarium objęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W seminarium uczestniczyło prawie 180 osób, które reprezentowały 77 firm i instytucji branży drogowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w XXXI Seminarium PSWNA i zapraszamy na kolejne, planowane na koniec marca 2015 roku.

Szczegółowe relacje z XXXI Seminarium ukażą się w numerze 4/2014 kwartalnika NAWIERZCHNIE ASFALTOWE oraz w relacjach opublikowanych przez Patronów Medialnych Seminarium.