XXXIX Seminarium techniczne PSWNA odbędzie się w dniach 24-26.10.2018 w Hotelu Boss w Warszawie.

Tematem seminarium będzie „Wybudować, ale i utrzymać!

Seminarium zostanie podzielone na następujące bloki tematyczne:

  • Otwarcie i panel przeznaczony na wystąpienia przedstawicieli administracji drogowej
  • Utrzymaj standard
  • Techniki remontów i przebudów, zabiegi powierzchniowe
  • Emulsje asfaltowe
  • Strategie zarządzania drogami

W roli prelegentów w czasie Seminarium wystąpią naukowcy i praktycy drogownictwa z kraju i z zagranicy.

Patronat honorowy nad seminarium objął
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Program XXXIXSeminarium PSWNA

KARTA UCZESTNICTWA_XXXIX_Seminarium

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY