W dniach 19-21 października Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych zorganizowało XXXV Seminarium Techniczne PSWNA, które odbyło się w hotelu HOTEL POZNAŃSKI w Luboniu k. Poznania, pod hasłem:

INNOWACJA JAKO ELEMENT OPTYMALIZACJI KOSZTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

 XXXV Seminarium PSWNA zostało objęte honorowym patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 Program Seminarium obejmował następujące sesje tematyczne:

  • Rada Ekspertów przy MIiB, Narodowe Forum Kontraktowe jako wspólny głos branży i administracji (prezentacje ze strony wykonawców i administracji)
  • Innowacje jako element optymalizacji kosztów
  • Dobre praktyki w drogownictwie na podstawie kontraktów zrealizowanych w Wielkopolsce
  • Recykling nawierzchni drogowych i jego wpływ na redukcję kosztów inwestycji, środowisko i zrównoważony rozwój
  • Rozwiązania techniczne mające na celu wydłużenie okresu użytkowania drogi

W seminarium uczestniczyło 120 osób, które reprezentowały 60 firm i instytucji branży drogowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w XXXV Seminarium PSWNA i zapraszamy na kolejne, planowane na wiosnę 2017r.

Będziemy wdzięczni za uwagi dotyczące organizacji Seminarium i sugestie co do kolejnych takich spotkań branżowych.

Szczegółowe relacje z XXXV Seminarium ukażą się w numerze 4/2016 kwartalnika NAWIERZCHNIE ASFALTOWE oraz w relacjach opublikowanych przez Patronów Medialnych Seminarium.

Program XXXV Seminarium.pdf, 264KB