XXXVI Seminarium Techniczne PSWNA odbyło się w dniach 29-31 marca 2017r. w HOTEL BOSS w Warszawie, pod hasłem:

„Formalne i techniczne aspekty zapewnienia jakości w budownictwie drogowym – materiały, cechy, przepisy”

XXXVI Seminarium zostało objęte honorowym patronatem przez:

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 Sesje tematyczne:

  • Przepisy regulujące budownictwo drogowe w Polsce
  • BIM – nowoczesne projektowanie infrastruktury
  • Innowacje
  • Materiały, cechy, własności
  • Materiały z recyclingu w aspekcie formalnym

W seminarium uczestniczyło 120 osób, które reprezentowały 55 firm i instytucji branży drogowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w XXXVI Seminarium PSWNA i zapraszamy na kolejne, planowane jesienią 2017r.
Będziemy wdzięczni za uwagi dotyczące organizacji Seminarium i sugestie co do tematów kolejnych takich spotkań branżowych.

Szczegółowe relacje z XXXVI Seminarium ukażą się w numerze 2/2017 kwartalnika NAWIERZCHNIE ASFALTOWE oraz w relacjach opublikowanych przez Patronów Medialnych Seminarium.

Program XXXVI Seminarium.pdf, 508KB