Posiedzenie Zarządu PSWNA, Warszawa, 25.04.2013

W dniu 25 kwietnia br. w biurze PSWNA w Warszawie odbyło się Posiedzenie Zarządu.

Sprawy omawiane podczas PZ :

1. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu PSWNA.

2. Omówienie zwołania NWZC w Kielcach

3. Propozycje tematów do XXIX Seminarium Technicznego.

4. Omówienie bieżących działań w zakresie programu współpracy PSWNA z uczelniami

5. Ustalenie terminu i tematów spotkania PSWNA-GDDKiA

6. Bieżące sprawy Stowarzyszenia

7. Zamkniecie posiedzenia Zarządu.

Ukonstytuowanie się nowego Zarządu PSWNA wraz z podziałem funkcji i obowiązków:

1.       Andrzej Wyszyński – Prezes

2.       Adam Wojczuk – Wiceprezes Zarządu

3.       Zbigniew Brzeziński – Skarbnik

4.       Tomasz Przeradzki – Sekretarz

 XXIX Seminarium Techniczne PSWNA

Zarząd  podjął decyzję o organizacji kolejnego XXIX Seminarium Technicznego PSWNA w terminie 28-30 października 2013 r.

Dokładna data i miejsce oraz tematyka spotkania zostaną zamieszczone na stroie internetowej PSWNA oraz rozesłane mailowo do  członków i sympatyków PSWNA.