Od Redakcji

Przed nami XXXVII Seminarium Techniczne naszego stowarzyszenia. Odbędzie się ono w dniach 25–27 października 2017 r. w Hotelu Windsor w Jachrance. Tematem przewodnim jesiennego spotkania uczyniliśmy asfalty wielowymiarowe.

Rozpoczynamy sesją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a otworzy ją sam Krzysztof Kondraciuk. Cieszy mnie bardzo współpraca z największym inwe­storem drogowym w kraju. Tym bardziej dołożyliśmy wszelkich starań, aby program był bardzo merytoryczny i przedstawiał najistotniejsze zagadnienia technologiczne przy budowie nawierzchni asfaltowych.

Mówić będziemy o ochronie przed hałasem, optymalnym doborze lepiszczy w polskich warunkach klimatycznych. Przyjrzymy się dokładnie diagnostyce na­wierzchni, w tym procedurom oceny poślizgowości i równości nawierzchni. Podążając za trendem ogólnoświatowym, zaprezentujemy zagospodarowanie destruktu as­faltowego w technologii na ciepło. Ostatnią sesję poświęcimy wariacjom na temat różnych zastosowań mieszanek mineralno-asfaltowych. Jak zwykle do grona prele­gentów zaprosiliśmy ekspertów z kraju i ze świata. Już teraz serdecznie zapraszam Państwa do udziału i ożywionej dyskusji podczas obrad.

W tym wydaniu naszego kwartalnika przedstawiamy dwa ważne tematy. Pierwszy z nich wskazuje zalety i wady polskich i amerykańskich metod badań funk­cjonalnych asfaltów oraz parametrów dostępnych na rynku asfaltów w aspekcie wy­magań klimatu w Polsce. Jego autorzy: dr inż. Krzysztof Błażejowski, mgr inż. Marta Wójcik-Wiśniewska oraz inż. Wiktoria Baranowska, opierając się na wynikach badań lepiszczy asfalto­wych przeprowadzonych przez Orlen Asfalt Sp. z o.o., określili główne kierunki kra­jowej dyskusji o możliwych zmianach rodzajów stosowanych asfaltów, aby były le­piej dopasowane do polskiego klimatu. Dylematów do rozważenia jest sporo.

Kolejny artykuł autorstwa dr. hab. inż. Pawła Mieczkowskiego przedstawia kla­syfikację mas zalewowych do zabezpieczania spękań, dylatacji oraz wszelkiego ro­dzaju nieciągłości w oparciu o obowiązujące od 2005 roku normy europejskie. Autor omawia w nim zakres badań oraz wymagania uwzględniające zalewy drogowe sto­sowane w technologii na gorąco i zimno. Wyniki badań czterech zalew drogowych na gorąco, pochodzących od dwóch producentów funkcjonujących na polskim ryn­ku, świadczą o ich zróżnicowanych właściwościach. Oczywiście jak zwykle kluczem do sukcesu jest odpowiedni do warunków pracy dobór materiałów.

Jednocześnie, miło nam poinformować, że pod adresem: www.nawierzchnieasfaltowe.pl jest już dostępna nowa strona internetowa naszego czasopisma, gdzie mogą Państwo zapoznać się z wszystkimi rocznikami naszego wydawnictwa oraz znaleźć przydatne informacje dotyczące zasad publikowania i recenzowania.

Z życzeniami miłej lektury,
Andrzej Wyszyński