Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA) zaprezentowało nowe wyliczenia dotyczące kosztów budowy dróg w dwóch konkurencyjnych technologiach nawierzchni przygotowane przez badacza z Politechniki Białostockiej. Poza wynikami naukowego badania organizacja przedstawiła także rezultat analizy porównawczej rzeczywistych kosztów budowy dróg na przykładzie drogi ekspresowej S5. Wnioski płynące z badania i analizy są jednoznaczne: asfalt jest od 10,5 proc. do nawet 25 proc. tańszy od betonu.