Seminaria

Jedną z podstawowych form realizowania statutowych celów Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych jest organizacja cyklicznych seminariów technicznych, w trakcie których krajowi i zagraniczni przedstawiciele branży drogowej, urzędnicy i naukowcy dzielą się swoją wiedzą oraz poruszają aktualne problemy istotne dla całego środowiska.

Seminaria odbywają się dwa razy do roku, w różnych miejscach Polski i tworzą unikatową w skali całej branży drogowej w Polsce platformę wymiany wiedzy i doświadczeń.

Celem seminariów jest propagowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, przekazywanie informacji na temat zmian w zakresie przepisów normalizacyjnych oraz inicjowanie dyskusji na najbardziej aktualne i kluczowe tematy.

Seminaria są regularnie obejmowane patronatem honorowym przez najważniejsze polskie instytucje związane z drogownictwem: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a ich przedstawiciele biorą udział w wydarzeniach, a także aktywnie włączają się w dyskusje na temat potrzeb i wyzwań stojących przed całą branżą drogową.