Struktura i władze PSWNA

Władze

Andrzej Wyszyński

Andrzej Wyszyński

Prezes Zarządu PSWNA

W Zarządzie PSWNA zasiada nieprzerwanie od 2007 roku. Jednocześnie od lat związany jest z branżą drogową, a obecnie pełni funkcję Prezesa spółki PRInż-1 Sp. z o.o. należącej do grupy Polimex-Mostostal. Wcześniej związany między innymi z takimi firmami jak: Eurovia Polska S.A., Polimex-Mostostal S.A., Colas Polska sp. z o.o.

Andrzej Wyszyński jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Krakowskiej. Kształcił się także podyplomowo na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i na L’Université des Sciences et Technologies de Lille (Francja).

Adam Wojczuk

Adam Wojczuk

Członek Zarządu PSWNA

W Zarządzie PSWNA zasiada nieprzerwanie od 2008 roku. Jednocześnie od kwietnia 2004 roku związany zawodowo z Lotos Asfalt Sp. z o.o. Od początku zatrudnienie do października 2013 roku zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego, a od listopada 2013 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Strategii Rozwoju.

Adam Wojczuk ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Budownictwa Lądowego. Jest również absolwentem programu Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Ewelina Karp-Kręglicka

Ewelina Karp-Kręglicka

Członek Zarządu PSWNA

W Zarządzie PSWNA zasiada nieprzerwanie od 2013 roku. Jednocześnie od stycznia 2010 roku pełni funkcję Dyrektora ds. zapewnienia jakości w firmie Budimex S.A. Od 2006 do 2009 roku była związana z firmą Heilit Woerner Polska Sp z o.o. gdzie pełniła funkcję Kierownika ds. zapewniania jakości. Wcześniej od 2004 do 2005 roku Zastępca Kierownika ds. jakości i Inżynier Budowy w Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o., a od 2002 do 2004 roku jako Inżynier Budowy w Complex Projekt 2.

Ewelina Karp-Kręglicka ukończyła Politechnikę Częstochowską na specjalizacji „Konstrukcje budowlane i inżynierskie”. Jest również absolwentką programu stypendialnego Erasmus-Sokrates na Katolickim Uniwersytecie w Leuven Belgia oraz ukończyła podyplomowe międzynarodowe studia menadżerskie na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. 

Jacek Krzemiński

Jacek Krzemiński

Członek Zarządu PSWNA

W Zarządzie PSWNA zasiada od 2017 roku. Jednocześnie od czerwca 2012 roku związany zawodowo z Bilfinger Infrastructure S.A./PORR Polska Infrastruktura S.A., gdzie pełni funkcję Kierownika Zespołu ds. Jakości Robót. Wcześniej od 2005 do 2012 Dyrektor Biura Głównego Technologa w Mostostal Warszawa S.A., a od 2002 do 2005 roku Specjalista ds. badań laboratoryjnych w firmie Budimex Dromex w Grupie Budimex S.A.

Jacek Krzemiński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Tomasz Przeradzki

Tomasz Przeradzki

Członek Zarządu PSWNA

W Zarządzie PSWNA zasiada nieprzerwanie od 2012 roku. Jednocześnie od 2007 roku związany zawodowo z Atlas Copco Polska, gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego. Od 2004 do 2007 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Dynapac Polska. Wcześniej od 2001 do 2004 roku Prezes Zarządu Metso Minerals Polska, a od 1994 do 2001 roku Prezes Zarządu Svedala Polska.

Tomasz Przeradzki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na Wydziale Handlu, Transportu i Usług.

Dawid Żymełka

Dawid Żymełka

Członek Zarządu PSWNA

W Zarządzie PSWNA zasiada od 2017 roku. Jednocześnie od stycznia 2014 roku jest związany zawodowo z Eurovia Polska S.A. , gdzie obejmuje obecnie stanowisko Dyrektora Technicznego.
Od 2010 do 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora spółki oraz Prokurenta w firmie Nievelt-Labor Polska Sp. z o.o. Wcześniej od 2009 do 2010 roku Kierownik Technologii i Jakości Wytwórni Mas Bitumicznych w spółce KSS w Bartnicy. Od początku zatrudnienia w 2002 do roku 2009 był związany zawodowo z Eurovia Polska S.A., gdzie pełnił funkcje Kierownika Laboratorium oraz Technologa.
Dawid Żymełka jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Biuro

Zbigniew Krupa

Zbigniew Krupa

Pełnomocnik Zarządu PSWNA

Pełnomocnikiem Zarządu PSWNA jest od lipca 2013. Wcześniej pracował w firmie Strabag pełniąc funkcję Dyrektora Dyrekcji WMA. W latach 1986 do 2005 pracował w firmie Dromex S.A – po przekształceniach własnościowych Budimex Dromex S.A i Budimex S.A pełniąc funkcję Dyrektora Usług Sprzętowych. W tym okresie w latach 1986 do 1996 przebywał na kontraktach Dromexu w Libii pelniąc funkcję Dyrektora Kontraktów Wschodnich.