ORLEN Asfalt pracuje nad nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które mogą znacząco poprawić trwałość dróg lokalnych.

Published: śr., 08/31/2022 - 06:27

Dzięki zastosowaniu w konstrukcji drogi asfaltów wysokomodyfikowanych ORBITON HiMA, inwestorzy i wykonawcy mają możliwość obniżenia kosztów utrzymania dróg samorządowych oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne. Według badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez ORLEN Asfalt, zastosowanie tych asfaltów pozwala na wykonanie cieńszych warstw nawierzchni drogi. To oznacza nie tylko mniej zużytego asfaltu i kruszywa, ale także obniżenie kosztów energii potrzebnej do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i transportu tych materiałów.

Więcej informacji - https://www.orlen-asfalt.pl/pl/dlamediow/aktualnosci/Strony/ORLEN-Asfalt-b%c4%99dzie-testowa%c5%82-innowacyjne-konstrukcje-dr%c3%b3g-.aspx

Print Friendly and PDF
Email
Scroll to top