W warmińsko-mazurskim powstanie ponad 1650 km ścieżek rowerowych

Porozumienie
ścieżki rowerowe
Published: wt., 06/07/2022 - 10:14

W warmińsko-mazurskim powstanie ponad 1650 km ścieżek rowerowych

ORLEN Asfalt i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie podpisały porozumienie o współpracy, której efektem będzie budowa ponad 1650 km ścieżek rowerowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt ten jest odpowiedzią zarządców dróg lokalnych i polskiego biznesu na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych.

Podpisanie porozumienia odbyło się podczas seminarium dla zarządców dróg samorządowych z województwa warmińsko-mazurskiego. W spotkaniu wzięło udział ponad stu przedstawicieli strony inwestora, którzy mogli zapoznać się m.in. z najnowszymi rozwiązaniami w budowie dróg asfaltowych.

– ORLEN Asfalt od wielu lat rozwija ekologiczne technologie przy wdrażaniu nowoczesnych rodzajów asfaltów oraz wspiera projekty drogowe, które przyczyniają się do dbania o środowisko. Budowa ścieżek rowerowych w tak dużej skali pomoże w popularyzacji niskoemisyjnych środków transportu. W obszarze technologicznym chcemy wspierać Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w realizacji tych planów, ale także dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie ekologicznych rozwiązań stosowanych na drogach asfaltowych – mówi Paweł Wachnik, Prezes ORLEN Asfalt.

– Realizowany przez nas projekt jest odpowiedzią na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych, a także na zmiany, jakie czekają kraje Unii Europejskiej, zmierzające w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju i koegzystencji ze środowiskiem naturalnym. Biorąc pod uwagę wzrost natężenia ruchu na drogach publicznych, wdrażania polityki racjonalnej emisji CO2 i kształtowania nowego, mniej uciążliwego dla środowiska i ludzi stylu życia, projekt ten stanowi realny krok w kierunku realizacji tych celów – mówi Waldemar Królikowski, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Wszystkie ścieżki rowerowe będą budowane w technologii asfaltowej, która według badań jest najlepszą technologią.

We wrześniu 2021 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie odebrał tytuł Ambasadora w programie „Innowacyjne Drogi Samorządowe”, organizowanym przez ORLEN Asfalt. W tym roku spółka oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zapowiadają współpracę przy kolejnym projekcie dotyczącym kompleksowej budowy sieci tras rowerowych i urządzeń UTO w województwie warmińsko-mazurskim.

Print Friendly and PDF
Email
Scroll to top