Historia

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych zostało powołane i zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie 15 czerwca 1999 roku. Członkowie-założyciele reprezentowali największe w kraju firmy budownictwa drogowego.

Byli wśród nich: Jerzy Binder (PRinż S.A. Katowice), Grzegorz Bukowski (ŚPRD S.A. Mikołów), Grzegorz Florczyk (PPRD S.A. Poznań), Józef Gorczański (DROMEX S.A.), Andrzej Grzybowski (GPRD S.A. Gdańsk), Konrad Jabłoński (DROMEX CONSTRUCTION), Jerzy Jantar (WPRD S.A. Warszawa), Janusz Klowan (PRinż S.A. Katowice), Waldemar Kozłowski (GPRD S.A. Gdańsk), Paweł Ludwig (KPRD S.A. Kraków), Joanna Matras (RPRD S.A. Rzeszów), Piotr Motyka (KPRD S.A. Kraków), Wiesław Nowak (PPRD S.A. Poznań), Tadeusz Owsiak (ŚPRD S.A. Kielce), Marek Rybczyński (DROMEX CONSTRUCTION), Dariusz Słotwiński (DROMEX S.A.), Tadeusz Zapała (RPRD S.A. Rzeszów), Włodzimierz Zawadzki (WPRD S.A. Warszawa)

Pierwsze w historii Walne Zebranie Członków PSWNA odbyło się 15 września 1999 roku. Uchwalono na nimi podstawowe dokumenty formalno-organizacyjne Stowarzyszenia oraz wybrano władze.

Historyczne Zarządy PSWNA

I kadencja (1999-2003)

 • Dariusz Słotwiński – Prezes Zarządu
 • Waldemar Kozłowski – Wiceprezes Zarządu
 • Konrad Jabłoński – Sekretarz
 • Jerzy Jantar – Skarbnik
 • Jerzy Binder – Członek Zarządu

II kadencja (2003-2006)

 • Dariusz Słotwiński – Prezes Zarządu
 • Andrzej Radoszewski – Wiceprezes Zarządu
 • Konrad Jabłoński – Sekretarz (do 2004)
 • Witold Szrajber – Sekretarz (od 2004)
 • Jerzy Jantar – Skarbnik (do 2004)
 • Ewa Korycka – Skarbnik (od 2004)
 • Jerzy Binder – Członek Zarządu

III kadencja (2006-2010)

 • Dariusz Słotwiński – Prezes Zarządu
 • Andrzej Wyszyński – Wiceprezes Zarządu
 • Witold Szrajber – Sekretarz
 • Ewa Korycka – Skarbnik (do 2007)
 • Jerzy Jantar – Skarbnik (od 2007 do 2008)
 • Adam Wojczuk – Skarbnik (od 2008)
 • Piotr Heinrich – Członek Zarządu (do 2009)
 • Jerzy Wójcik – Członek Zarządu (od 2008)

IV kadencja (2010-2013)

 • Dariusz Słotwiński – Prezes Zarządu (do 2012)
 • Andrzej Wyszyński – Wiceprezes Zarządu (do 2012), Prezes Zarządu (od 2012)
 • Paweł Ludwig – Sekretarz (do 2012)
 • Krzysztof Gil – Sekretarz (od 2012)
 • Adam Wojczuk – Skarbnik (do 2012), Wiceprezes Zarządu (od 2012)
 • Zbigniew Brzeziński – Skarbnik (od 2012)
 • Jerzy Wójcik – Członek Zarządu (do 2010)
 • Janusz Dróżdż – Członek Zarządu (do 2012)
 • Tomasz Przeradzki – Członek Zarządu (od 2012)

V kadencja (2013-2016)

 • Andrzej Wyszyński – Prezes Zarządu
 • Adam Wojczuk – Wiceprezes Zarządu
 • Zbigniew Brzeziński – Skarbnik (do 2013)
 • Tomasz Przeradzki – Sekretarz
 • Waldemar Merski – Członek Zarządu (od 2013)
 • Igor Ruttmar – Członek Zarządu (od 2013)
 • Ewelina Karp-Kręglicka – Skarbnik (od 2013)

VI kadencja (od 2016)

 • Andrzej Wyszyński – Prezes Zarządu
 • Adam Wojczuk – Wiceprezes Zarządu
 • Tomasz Przeradzki – Sekretarz
 • Ewelina Karp-Kręglicka – Skarbnik
 • Waldemar Merski – Członek Zarządu