KOMISJA EMULSYJNA

Z inicjatywy firm zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA), zajmujących się produkcją emulsji asfaltowych, a także realizujących dostawy asfaltu, w dniu 8 maja 2018 roku Zarząd PSWNA podjął uchwałę o wznowieniu działalności Komisji Emulsyjnej.

Komisja Emulsyjna to dobrowolne zrzeszenie firm w ramach działalności PSWNA, które wyraziły chęć współpracy w zakresie rozwoju rynku emulsji asfaltowych w Polsce, a także w propagowaniu technologii emulsyjnych.

Swoje pierwsze działania Komisja Emulsyjna zainicjowała w listopadzie 2005 roku. Najbardziej widocznym efektem tych działań z lat 2005 – 2009 było wdrożenie do stosowania w Polsce norm europejskich dotyczących emulsji asfaltowych. Członkowie komisji brali udział w tłumaczeniu treści norm na język polski oraz w opiniowaniu tłumaczeń tychże norm. Dzięki współpracy specjalistów z branży emulsyjnej uniknęliśmy w Polsce wielu niepotrzebnych problemów wynikających z nieprecyzyjnych tłumaczeń i interpretacji zapisów normowych.

Dzisiaj przed producentami emulsji asfaltowych oraz przed wykonawcami technologii emulsyjnych stoją nowe wyzwania związane z nadchodzącymi nieuchronnie zmianami na polskim rynku drogowym. Wyzwania te dotyczą utrzymania już istniejącej, rozbudowywanej najintensywniej od roku 2004 sieci drogowej.

W latach 2004 – 2018 mieliśmy w Polsce najbardziej widoczny przyrost sieci dróg, która na dziś liczy sobie ponad 420 tys. km. Według danych Ministerstwa Infrastruktury na dzień 31 grudnia 2016 roku sieć drogowa Polski to:

  • 19 388,1 km dróg krajowych (4,6% sieci drogowej),
  • 28 920,4 km dróg wojewódzkich (6,9% sieci drogowej),
  • 124 944,6 km dróg powiatowych (29,7% sieci drogowej),
  • 246 983,0 km dróg gminnych (58,8% sieci drogowej).

Drogi wybudowane w ostatnich latach będą wymagać w niedalekiej przyszłości zabiegów utrzymaniowych przedłużających ich żywotność. Należy także pamiętać o drogach powiatowych i gminnych, które często nie były remontowane przez wiele lat. W kontekście tego typu potrzeb rynkowych największym wyzwaniem dla producentów emulsji asfaltowych oraz dla firm zajmujących się wykonawstwem technologii emulsyjnych jest przekonanie administracji drogowej wszystkich szczebli co do tego, że to technologie emulsyjne są najszybszą i jedną z najkorzystniejszych ekonomicznie opcji dla planowanych zabiegów utrzymaniowych, a w niektórych przypadkach dla przebudowy dróg w technologii głębokiego recyklingu.

Komisja Emulsyjna jako podstawę swojej działalności przyjęła szeroko pojęte działania związane z rozwojem rynku emulsyjnego oraz z propagowaniem wiedzy o kulturze wykonawstwa technologii emulsyjnych. Działania te będą prowadzone między innymi poprzez:

  • opracowanie wzorcowych dokumentów technicznych dotyczących wykonawstwa technologii emulsyjnych;
  • działalność informacyjno-szkoleniową na temat emulsji asfaltowych poprzez organizację seminariów technicznych dla biur projektowych oraz dla zarządców dróg wszystkich szczebli i kategorii;
  • publikację materiałów dotyczących emulsji asfaltowych w prasie branżowej;
  • publikację materiałów dotyczących emulsji asfaltowych na stronie internetowej PSWNA.

W przekonaniu, że aktywność Komisji Emulsyjnej działającej w ramach PSWNA może w efektywny sposób przyczynić się do rozwoju rynku emulsyjnego, gorąco zachęcamy i zapraszamy Państwa do przyłączenia się do grona firm zrzeszonych w PSWNA, a także współpracujących w ramach prac Komisji Emulsyjnej. Bardzo liczymy na Państwa obecność we wspólnych działaniach na rzecz rozwoju rynku emulsji asfaltowych w Polsce.

Warunkiem przystąpienia do Komisji Emulsyjnej jest członkostwo kandydata w Polskim Stowarzyszeniu Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych jako członka zwyczajnego lub jego firmy jako członka wspierającego w strukturach PSWNA.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci przystąpienia do grona członków Komisji Emulsyjnej bezpośrednio na adres mailowy Pana Dawida Żymełki dawid.zymelka@pswna.pl

Z poważaniem,

Andrzej Wyszyński
Prezes PSWNA

BROSZURY DO POBRANIA

Broszura 1, PSWNA – Kationowe emulsje asfaltowe

Broszura 2, PSWNA – Złączenia miedzywarstwowe (ZM)

Broszura 3, PSWNA – Recykling na zimno (R)

Broszura 4, PSWNA – Powierzchniowe utrwalenie (PU)

Broszura 5, PSWNA – Mieszanki mineralno-emulsyjne (GE)

Broszura 6, PSWNA – Cienkie warstwy ukladane w technologii na zimno (CWZ)