komisje
Droga

Komisje

Agnieszka Kedzierska

Komisja nawierzchniowa

Przewodnicząca: Agnieszka Kędzierska

Celem komisji nawierzchniowej jest promocja i rozwój technologii asfaltowych wśród zarządców i administratorów dróg poprzez podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej właściwości i możliwości zastosowań technologii asfaltowych.

Lukasz Bargenda

Komisja ds. recyklingu

Przewodniczący: Łukasz Bargenda

Celem komisji ds. recyklingu jest promocja i rozwój rozwiązań recyklingowych w technologiach asfaltowej. Komisja popularyzuje większe zastosowanie destruktu asfaltowego w Polsce jako pełnowartościowego materiału do budowy nawierzchni asfaltowych.

Dawid Zymelka

Komisja emulsyjna

Przewodniczący: Dawid Żymełka

Celem komisji emulsyjnej jest propagowanie technologii emulsyjnych w nawierzchniach asfaltowych w celu efektywnego utrzymywania sieci dróg. Komisja pomaga zainteresowanym osobom w zrozumieniu podstawowych zasad technologicznych, które obowiązują podczas stosowania emulsji asfaltowej.

Ewelina Karp-Kreglicka

Komisja ds. środowiska

Przewodnicząca: Ewelina Karp-Kręglicka

Celem komisji środowiskowej jest działalność informacyjno-szkoleniowo-promocyjna na temat środowiskowych aspektów stosowania technologii asfaltowej. Komisja inicjuje i wspomaga prace studialne i badawcze służące szerzeniu wiedzy nt. środowiskowych aspektów stosowania technologii asfaltowej.

Aldona Mizgalska

Komisja ds. dokumentacji

Przewodnicząca: Aldona Mizgalska

Celem komisji ds. dokumentacji jest analiza i opiniowane wszelkich dokumentów technicznych dotyczących technologii asfaltowych. Członkowie komisji biorą udział w pracach legislacyjnych m.in. Ministerstwa Infrastruktury czy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Email
Scroll to top