poradni
Misja i cele

Misja i Cele PSWNA

PSWNA jest organizacją skupiającą specjalistów z branży budownictwa drogowego

Kim jesteśmy

 

PSWNA jest organizacją skupiającą specjalistów z branży budownictwa drogowego, wiodących producentów mieszanek mineralno-asfaltowych, materiałów i surowców do budowy dróg oraz firmy wykonawcze, którym zależy na poprawie jakości sieci drogowej w Polsce.

Misją stowarzyszenia jest efektywne wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi drogownictwa w Polsce, a w szczególności propagowanie nowoczesnych technologii, racjonalizacja przepisów prawnych i wytycznych technicznych, działalność naukowo-badawcza i informacyjna.

 

Misją stowarzyszenia jest efektywne wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi drogownictwa w Polsce.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • propagowanie stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii asfaltowych nawierzchni drogowych i lotniskowych,
 • inicjowanie i wspomaganie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi zastosowań mieszanek asfaltowych i szerszego wykorzystania w nich materiałów miejscowych,
 • inicjowanie działań normalizacyjnych w dziedzinie asfaltów, kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • inicjowanie i wspomaganie prac badawczych oraz metod badań kontrolnych służących poprawie jakości wykonania nawierzchni asfaltowych,
 • współpraca z władzami państwowymi i innymi organizacjami w zakresie podniesienia bezpieczeństwa użytkowników dróg,
 • propagowanie stosowania mieszanek asfaltowych w budownictwie hydrotechnicznym, kolejowym i budowlach służących ochronie środowiska,
 • propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia pracowników przedsiębiorstw drogowych i firm z nimi współpracujących.

 

Współpracujemy z władzami państwowymi i innymi organizacjami w zakresie podniesienia bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Statut Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Pobierz plik w formacie .pdf

Statut-PSWNA.pdf
Logo PSWNA

PSWNA realizuje swoje cele przez:

 • organizowanie spotkań, seminariów, zespołów roboczych,
 • rozwijanie wymiany informacji,
 • udział członków Stowarzyszenia w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • współpracę z administracją drogową, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi pokrewnymi stowarzyszeniami technicznymi.
Email
Scroll to top